ΑΝΤ.Α.Μ.Α. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΝΤιμνημονιακό Αυτοδιοικητικό Μέτωπο Ανατροπής

ΑΝΤ.Α.Μ.Α. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΑΝΤιμνημονιακό Αυτοδιοικητικό Μέτωπο Ανατροπής

Ο Καλλικρατικός Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Ο Δήμος Σερβίων & Βελβεντού είναι δήμος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βελβεντού, Σερβίων και Καμβουνίων και της κοινότητας Λιβαδερού. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 732,2 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 17.657 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκαν τα Σέρβια.

[Πηγή]

Ο Καλλικρατικός Δήμος Σερβίων - Βελβεντού

Δήμος Σερβίων

Ο Καποδιστριακός Δήμος Σερβίων

Ο Καποδιστριακός Δήμος Σερβίων

Ο δήμος Σερβίων ήταν δήμος του νομού Κοζάνης. Συστάθηκε αρχικά το 1964 και προήλθε από αναγνώριση της πρώην κοινότητας Σερβίων σε δήμο.Το 1999 με την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστριας διευρύνθηκε με τη συνένωση σ’ αυτόν παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Ο νέος διευρυμένος δήμος λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Σερβίων-Βελβεντού. Βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα του νομού στις πλαγιές του Βερμίου και των Πιερίων. Περιλάμβανε 14 δημοτικά διαμερίσματα, καταλάμβανε έκταση 351,1 Km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 10.001 κατοίκους (απογραφή 2001). Έδρα του δήμου ήταν τα Σέρβια.

Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς (σε αγκύλη ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2001):

 1. Δ.δ. Σερβίων [ 4.465 ]
  • τα Σέρβια [ 3.290 ]
  • η Λάβα [ 0 ]
  • η Νέα Λάβα [ 1.175 ]
 2. Δ.δ. Αυλών — οι Αυλές [ 394 ]
 3. Δ.δ. Βαθυλάκκου — ο Βαθύλακκος [ 652 ]
 4. Δ.δ. Γουλών — οι Γούλες [ 226 ]
 5. Δ.δ. Ιμέρων [ 323 ]
  • τα Ίμερα [ 266 ]
  • η Αύρα [ 57 ]
 6. Δ.δ. Καστανιάς — η Καστανιά [ 98 ]
 7. Δ.δ. Κρανιδίων — τα Κρανίδια [ 563 ]
 8. Δ.δ. Λευκάρων — τα Λεύκαρα [ 231 ]
 9. Δ.δ. Μεσιανής — η Μεσιανή [ 340 ]
 10. Δ.δ. Μεταξά — ο Μεταξάς [ 410 ]
 11. Δ.δ. Νεράιδας — η Νεράιδα [ 132 ]
 12. Δ.δ. Πλατανορρεύματος — το Πλατανόρρευμα [ 1.061 ]
 13. Δ.δ. Πολυρράχου [ 400 ]
  • το Πολύρραχον [ 201 ]
  • το Προσήλιον [ 199 ]
 14. Δ.δ. Ροδίτου [ 304 ]
  • ο Ροδίτης [ 270 ]
  • τα Κουβούκλια [ 34 ]
 15. Δ.δ. Τριγωνικού — το Τριγωνικόν [ 402 ]

[Πηγή]

Ο Καποδιστριακός Δήμος Σερβίων

Δήμος Βελβεντού

Ο Καποδιστριακός Δήμος Βελβεντού

Ο Καποδιστριακός Δήμος Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ήταν δήμος του νομού Κοζάνης που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 – 2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Σερβίων – Βελβεντού. Έδρα του δήμου ήταν το ομώνυμο χωριό. Είχε έκταση 126.516 στρέμματα και κατά την απογραφή του 2001 είχε 3.754 κατοίκους.

Ο δήμος περιλάμβανε 4 δημοτικά διαμερίσματα:

 1. Δ.δ. Βελβεντού
  • ο Βελβεντός
  • το Παλαιογράτσανο
 2. Δ.δ. Αγίας Κυριακής — η Αγία Κυριακή
 3. Δ.δ. Καταφυγίου — το Καταφύγιο
 4. Δ.δ. Πολυφύτου — το Πολύφυτο

[Πηγή]

Ο Καποδιστριακός Δήμος Βελβεντού

Δήμος Καμβουνίων

Ο Καποδιστριακός Δήμος Καμβουνίων

Ο Καποδιστριακός Δήμος Καμβουνίων

Ο δήμος Καμβουνίων ήταν δήμος του νομού Κοζάνης που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 – 2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Σερβίων-Βελβεντού. Βρισκόταν στο νότιο τμήμα του νομού στις πλαγιές των Καμβουνίων. Αποτελούνταν από 3 δημοτικά διαμερίσματα, καταλάμβανε έκταση 149,5 Km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 2257 κατοίκους (απογραφή 2001). Έδρα του δήμου ήταν το Τρανόβαλτο.Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς (σε αγκύλη ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2001):

 1. Δ.δ. Τρανοβάλτου [ 1.084 ]
  • το Τρανόβαλτον [ 853 ]
  • οι Λαζαράδες [ 152 ]
  • το Φρούριον [ 79 ]
 2. Δ.δ. Ελάτης — η Ελάτη [ 568 ]
 3. Δ.δ. Μικροβάλτου [ 605 ]
  • το Μικρόβαλτο [ 602 ]
  • η Μονή Στανού [ 3 ]

[Πηγή]

Ο Καποδιστριακός Δήμος Καμβουνίων (Ελάτη)

Κοινότητα Λιβαδερού

Η Καποδιστριακή Κοινότητα Λιβαδερού

Η Καποδιστριακή Κοινότητα Λιβαδερού

Το Λιβαδερό (Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού – Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού), ανήκει στον δήμο Σερβίων – Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.

Η επίσημη ονομασία είναι “το Λιβαδερόν”. Έδρα του δήμου είναι τα Σέρβια και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας.

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, το Λιβαδερό ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Λιβαδερού, της πρώην Κοινότητας Λιβαδερού του Νομού Κοζάνης.

Η κοινότητα Λιβαδερού έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.645 κατοίκους και περιλαμβάνει:

 1. Τ.δ. Λιβαδερού — το Λιβαδερόν [ 1.645 ]

[Πηγή]

Η Καποδιστριακή Κοινότητα Λιβαδερού